Sommige buren betreuren het kappen van de 3 mooie eiken naast het bankje bij de molen. Het grootste deel van onze buurtgroep en de sympathisanten is echter voor beperkte kap (dus stap1) rond molen De Hoop. Oudeveste.nl zal daarom vooralsnog geen bezwaar maken tegen de inmiddels verleende vergunning voor de binnenste cirkel (9 bomen) rond de molen. 

Mocht u op persoonlijke titel bezwaar willen maken dan vindt u hier een (invul)bezwaarschrift.

 

Na 8 ingezonden brieven in de Eendrachtbode, veel acties en 1072 stemmen is het zover: Het college stopt met de Vestingvisie.

Dit was fase 1 van het traject:
HARTELIJK DANK voor uw stem, uw steun en uw bijdrage in de vorm van tijd, financiën of ideeën.

 Snel naar de top-10 van burgers.

 

Wethouders legden in de 2 uur durende wandeling wederom níet uit waarom 1.1 miljoen uitgeven aan "Vestingreconstructie" verantwoord zou zijn. Oudeveste.nl stelt:

  • NEE; dit trekt geen extra toeristen (er zijn vele puntgave vestingsteden)
  • NEE; er is geen breed Thools draagvlak 

Dít is wat veel burgers WEL willen:normaal onderhoud, voor een normale prijs. Zie persbericht. De vraag is dus: Waarom MOET dit project koste wat kost door? Wie heeft hier belang bij? 

 

Namens onze 91 leden en 500 sympathisanten hartelijk dank aan CU, SP en ABT voor de heldere steun bij een heldere motie donderdagavond 12/9: Stop het Vestingwallenplan. Stop de verspilling!

Zullen de regeringspartijen signalen van burgers ook vertalen naar standvastig afstel? Die signalen zijn simpel: 1.) géén vestingwallenreconstructie voor 1.1 miljoen en 2.) wel normaal onderhoud voor een normale prijs.

Tot die tijd zullen wij de absurde koppelverkoop van de wethouder inzake:
1.) een speeltuintje en
2.) wateroverlast bij het Vestingwallenplan met feiten en expertise blijven ontkrachten. Die problemen dienen snel te worden opgelost zónder dure Vestingreconstructie.

DSC 0006 klein

 De Zeeuwse zanger Engel Reinhoudt steunt met het zelf geschreven en  gezongen lied "Oage Boamen" de strijd om behoud van het Thoolse Bosje.

 

De Thoolse NoID maakte er dit filmpje bij.