Reeds op 29.8.2006 verzocht de gemeente Tholen de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM) schriftelijk in te stemmen met het plan van de projectontwikkelaar. De RACM toont zich in haar advies niet bijzonder enthousiast.

....."Verder wil ik nog mee in overweging geven, dat met het verdwijnen van de oude garage op deze locatie steeds meer van de oorspronkelijke diversiteit aan functies van een plek als Tholen verloren gaat.