De Eendrachtbode van 14 februari doet verslag van onze standpunten inzake een groene Veste. Nu de gemeenteraad het huidige Vestingwallenplan tot 2017 heeft uitgesteld, is er ruimte voor een bijgesteld Vestingwallenplan:

  1. plan herzien op inhoud : geen kaalslag, wel speelvoorzieningen, infoborden, betaalbare verfraaiing.
  2. plan financieel gezond : normaal onderhoud voor normale financiƫn.
  3. breed Thools draagvlak : de Vestingwallen zijn van alle Tholenaren, dagelijks wandelen hier een paar 100 mensen en geniet een ieder de aanblik.

Punt 3 van onze doelstellingen spreekt voor zich: Behoud het "Thoolse Bosje".

Ruim een jaar geleden was dit een heet hangijzer tijdens een van de presentatie-avonden bij de gemeente: dreigende kaalslag van het (vestingwallen)groen bij onze buurt. Alle aanwezigen keerden zich tegen de projectontwikkelaar. Wij vinden het bijzonder dat nu de projectontwikkelaar zijn koers wijzigt, juist B&W wil doorgaan met verwijdering van (monumentaal) groen.

De gemeenteraad heeft op 8/11/12 een amendement aangenomen dat het Vestingwallenplan uitstelt tot 2017. Echter B&W lijkt onverdroten verder te gaan met voorbereiding en uitvoering van deze plannen getuige haar antwoord op vragen van de CU-fractie. Interesante democratie....

Waarom "moet" dit plan doorgaan? We gaan opnieuw op zoek naar antwoorden bij wethouder Oudesluijs en melden ons bij de commissievergadering a.s. woensdag 30/1.

Dinsdag 18 september werd de opbrengst van de bewonersavond (17/8/12) besproken met gemeente en projectontwikkelaar. Uitkomst: gemeente, ontwikkelaar en bewonersgroep zijn het eens over 11 stedenbouwkundige uitgangspunten. Op basis hiervan zullen minimaal 2 nieuwe bouwvarianten worden doorberekend en in 3D worden gepresenteerd.

Het oude bouwplan is definitief van tafel! Zowel de stedebouwkundige van de gemeente Tholen als de architect van projectontwikkelaar de Korte presenteerden een nieuwe set schetsen op 10 april jl. De werkgroep is gematigd positief daar een aantal van de bewonerswensen beter verwerkt zijn (o.a. hoogte max. 10m, minder massaal). Deze 1e resultaten worden i/o de stedebouwkundige van Oudeveste.nl voorgelegd aan alle buurtgroepleden. Op basis van de reacties van de achterban zal de werkgroep eind augustus 2012 wederom met projectontwikkelaar en gemeente Tholen om tafel gaan.

Donderdagavond 17/11/11 bezochten circa 30 buurtbewoners, de presentatie van projectontwikkelaar de Korte inzake nieuwbouw locatie Fabeltuin. De reacties van bewoners logen er niet om. Een ding was duidelijk: dit plan is onacceptabel! Een korte samenvatting van de avond: