Oudeveste.nl en de meeste Thoolse burgers

 

B&W Tholen en haar prestigeproject    

 

1. INHOUD

Behoud het Thoolse Bosje dus ontwikkelingsvariant  2 : continu parkgebied met historische highlights.

 

2. FINANCIËN

Betaalbare verfraaiing en onderhoud in deze tijd van bezuiniging.

 

3. DRAAGVLAK

Brede en representatieve volksraadpleging van A tot Z. Niet als de pap al gestort is. De Vestingwallen zijn van ons allemaal.

 

1. INHOUD

40-50% kaalslag want ontwikkelingsvariant 1 :  afwisseling park - vesting.

 

2. FINANCIËN

1.1 miljoen euro waarvan geen enkele financiële onderbouwing nog bekend is.

 

3. DRAAGVLAK

Bestaat niet.

De klankbordgroep telt 4 burgers die op 15 februari 2011 ontwikkelingsvariant 1 selecteerden ! De andere 5854 burgers is niets gevraagd.