Hier komt informatie over aansprakelijkheidsstelling van de projectontwikkelaar.