Hier komt uitleg zienswijze en een standaardformulier.