Reeds op 29.8.2006 verzocht de gemeente Tholen de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM) schriftelijk in te stemmen met het plan van de projectontwikkelaar. De RACM toont zich in haar advies niet bijzonder enthousiast.

....."Verder wil ik nog mee in overweging geven, dat met het verdwijnen van de oude garage op deze locatie steeds meer van de oorspronkelijke diversiteit aan functies van een plek als Tholen verloren gaat.

In gebouwen als deze zitten wel degelijk kansen voor het vestigen van bijzondere functies die een heel positief effect op de omgeving en de waarde van het ensemble kunnen hebben. Juist deze plekken maken uiteindelijk mede het verschil met een hedendaagse retro vinexwijk en zorgen daarvoor dat Tholen een bijzondere plek blijft" (lees verder brief RACM 2/11/2006).