Tijdens het laatste gesprek (juni '13) bleven de verschillen van inzicht over de toekomst van de Vestingwallen ongewijzigd. Uitrol van het plan gaat onverminderd door, hoewel inwoners niet mogen participeren. Oudeveste.nl handhaaft daarom haar 3 standpunten. Met de wethouders van Dis en Oudesluijs staat een afspraak voor een stadswandeling, medio september. Vertegenwoordigers van de gemeente zullen dan vertegenwoordigers van Oudeveste.nl toelichten welke bomen blijven staan en welke niet. Wij betwijfelen ernstig dat er "bijna niks verandert" aan het huidige beeld van de Vestingwallen. Zie ook ingezonden brief 1 en brief 2 in de Eendrachtbode.