Tijdens de braderie ontving Oudeveste.nl veel hartverwarmende reacties van (oud)Tholenaren. Steun voor onze 3 standpunten kwam ook van inwoners van andere kernen. TERECHT! 1.1 miloen belastinggeld kan beter worden besteed. Hier en daar een goed gesprek met vóórstanders van vestingwalreconstructie. Echter het gros van de inwoners wil gewoon achterstallig onderhoud en betaalbare verfraaiing. Omroep Zeeland deed verslag.

 

Volgens wethouder Oudesluijs gaat er géén kaalslag plaatsvinden (Thoolse Bode 22.04.13). Maar de feiten in zijn eigen stukken spreken voor zich: "Het beeld wordt bepaald door weinig beplanting" of "Veel beplanting en bomen zal verdwijnen bij het toepassen van de visie". Wiens visie is dat? De visie van B&W Tholen. De visie van bewoners en burgers wordt terzijde geschoven.

Tijdens het laatste gesprek (juni '13) bleven de verschillen van inzicht over de toekomst van de Vestingwallen ongewijzigd. Uitrol van het plan gaat onverminderd door, hoewel inwoners niet mogen participeren. Oudeveste.nl handhaaft daarom haar 3 standpunten. Met de wethouders van Dis en Oudesluijs staat een afspraak voor een stadswandeling, medio september. Vertegenwoordigers van de gemeente zullen dan vertegenwoordigers van Oudeveste.nl toelichten welke bomen blijven staan en welke niet. Wij betwijfelen ernstig dat er "bijna niks verandert" aan het huidige beeld van de Vestingwallen. Zie ook ingezonden brief 1 en brief 2 in de Eendrachtbode.

Do.avond 16 mei jl.: 1e hoorzitting over een bezwaarschrift tegen het kappen van bomen door buurtgroep Oudeveste.nl.

Het ging (nog) niet over de inhoud want: Gemeente Tholen vindt Oudeveste.nl geen belanghebbende inzake de Vestingwallen. Voorzitter Bianca Jansen zette uiteen dat Oudeveste.nl voldoet aan alle criteria van een informele organisatie. Dus de 93 leden zijn wél degelijk belanghebbende. 26 leden onderstreepten met hun aanwezigheid onze doelstellingen en deze pleitnota. Over 14 dagen velt de onafhankelijke commissie haar oordeel. Wordt vervolgd....!

Dit filmpje geeft een goede impressie hoe bestuur & bevolking samenwerken in de stad met de langste Vestingwerken van Nederland: Leiden.

http://www.stadslableiden.nl/stadslab-leiden-spreekt-bij-tedx/

(TEDx is een (inter)nationaal platform voor het delen van kennis op gebied van Technology, Education & Design)

Brief aan alle raadsleden (18.4.13): waarom wij het vestingwallenplan voor Tholen (grotendeels) onverantwoord vinden.