Wat wij willen:

Wat wij niet willen:

 1. behoud cultuur-historische kern 
  • passende laagbouw
  • boren i.p.v. heien
  • herbestemming veilinggebouw
 2. borging faciliteiten huidige bewoners
  • voldoende parkeergelegenheid
  • voldoende berg-/garageruimte
  • speelplein kinderen
 3. behoud natuur-/recreatiewaarden monumentale Veste
  • 110 jarige Kastanjeboom blijft intact
  • 2 oude Prunussen blijven onbeschadigd
  • behoud "bosje" (groene vestingwal)
 • massa- / hoogbouw
 • ondergronds bouwen
 • daling grondwaterpeil
 • parkeerproblemen
 • planschade
 • bouwschade
 • aantasting monumentaal groen
 • inperking privacy
 • schaduwwerking / slagschaduw
 • verlies vrij uitzicht