Punt 3 van onze doelstellingen spreekt voor zich: Behoud het "Thoolse Bosje".

Ruim een jaar geleden was dit een heet hangijzer tijdens een van de presentatie-avonden bij de gemeente: dreigende kaalslag van het (vestingwallen)groen bij onze buurt. Alle aanwezigen keerden zich tegen de projectontwikkelaar. Wij vinden het bijzonder dat nu de projectontwikkelaar zijn koers wijzigt, juist B&W wil doorgaan met verwijdering van (monumentaal) groen.

De gemeenteraad heeft op 8/11/12 een amendement aangenomen dat het Vestingwallenplan uitstelt tot 2017. Echter B&W lijkt onverdroten verder te gaan met voorbereiding en uitvoering van deze plannen getuige haar antwoord op vragen van de CU-fractie. Interesante democratie....

Waarom "moet" dit plan doorgaan? We gaan opnieuw op zoek naar antwoorden bij wethouder Oudesluijs en melden ons bij de commissievergadering a.s. woensdag 30/1.