Dinsdag 18 september werd de opbrengst van de bewonersavond (17/8/12) besproken met gemeente en projectontwikkelaar. Uitkomst: gemeente, ontwikkelaar en bewonersgroep zijn het eens over 11 stedenbouwkundige uitgangspunten. Op basis hiervan zullen minimaal 2 nieuwe bouwvarianten worden doorberekend en in 3D worden gepresenteerd.