Het oude bouwplan is definitief van tafel! Zowel de stedebouwkundige van de gemeente Tholen als de architect van projectontwikkelaar de Korte presenteerden een nieuwe set schetsen op 10 april jl. De werkgroep is gematigd positief daar een aantal van de bewonerswensen beter verwerkt zijn (o.a. hoogte max. 10m, minder massaal). Deze 1e resultaten worden i/o de stedebouwkundige van Oudeveste.nl voorgelegd aan alle buurtgroepleden. Op basis van de reacties van de achterban zal de werkgroep eind augustus 2012 wederom met projectontwikkelaar en gemeente Tholen om tafel gaan.